Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti

 
 
 

 

Kontakt

Obec Žihárec č. 599
Žihárec
92583
+421 31 77 98 201 obecziharec@mail.t-com.sk