Návrh VZN   O B C E Žihárec O  D A N I  Z   N E H N U T E Ľ N O S T I na kalendárny rok 2020

 
 
 
 
Zverejnené dňa 28.11.2019

 

Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti

 
 
 

 

Kontakt

Obec Žihárec č. 599
Žihárec
92583
+421 31 77 98 201 obecziharec@mail.t-com.sk