Úradná tabuľa

Oznámenie MŽP SR

 

Text oznámenia.

 

Oznámenie

Obec Žihárec oznamuje občanovi, Ľudovít Döme ...

Text oznámenia.

 

Zverejnené dňa 28.02. 2020

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu

 
 
 


 

Oznámenie

Obec Žihárec oznamuje občanovi, Nikola Képeš ...

Text oznámenia.

 

Zverejnené dňa 25.02. 2020

Uzemné rozhodnutie

 
 

Situácia širšých vzťahov

 

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO  KONTROLÓRA OBCE ŽIHÁREC NA I. POLROK 2020 

 
 
 

OZNÁMENIE o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - doplňujúce konanie

 

 

MAPA

Upovedomenie o začatí konania - Zariadenie na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Selice

 
List 1str.pdf 
List2str.pdf 
 
Informácie o zámere a text zámeru nájdete na https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenie-na-vysokoteplotne-zhodnotenie-komunalneho-odpadu-plazmovou--1
 

 

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

 

Oznámenie Mesta Šaľa o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

 

SKMBT_28319032113490.pdf 

SKMBT_C28019032113150.pdf 

 

 

 

 

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu

 
 
 
Zverejnené dňa 27.02.2019

 

KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SR

 
 
 

Ako správne triediť odpad - leták

Plagat - plasty, kovy

Kontakt

Obec Žihárec č. 599
Žihárec
92583
+421 31 77 98 201 obecziharec@mail.t-com.sk