Profil verejného obstarávania

Verejný obstarávateľ: Obec Žihárec

Sídlo: 925 83 Žihárec č. 599

Štatutárny zástupca: Alajos Baranyay, starosta obce

 

 

Kontakt

Obec Žihárec č. 599
Žihárec
92583
+421 31 77 98 201 obecziharec@mail.t-com.sk