Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

16.03.2020 12:11

Kontakt

Obec Žihárec č. 599
Žihárec
92583
+421 31 77 98 201 obecziharec@mail.t-com.sk