Aktuality

30.06.2020 10:59
  Na úradnej tabuli v obci ako aj na elektronickej úradnej tabuli webového sídla obce Žihárec sme dňa 30.06. 2020 zverejnili nové dokumenty. Dokumenty nájdete v sekcií: Úradná tabuľa  
25.06.2020 14:56
  Na úradnej tabuli v obci ako aj na elektronickej úradnej tabuli webového sídla obce Žihárec sme dňa 25.06. 2020 zverejnili nové dokumenty. Dokumenty nájdete v sekcií: Úradná tabuľa  
16.06.2020 14:14
         Obec Žihárec v zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje obyvateľom obce Žihárec ako dotknutej obci, že do zámeru   „Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja“   je možné nahliadnuť na Obecnom úrade Žihárec  počas úradných hodín v termíne od 16.06.2020 do 30.06.2020. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie do 15...
15.06.2020 13:43
Na úradnej tabuli v obci ako aj na elektronickej úradnej tabuli webového sídla obce Žihárec sme dňa 08.06. 2020 zverejnili nové dokumenty. Dokumenty nájdete v sekcií: Úradná tabuľa    
08.06.2020 14:30
Na úradnej tabuli v obci ako aj na elektronickej úradnej tabuli webového sídla obce Žihárec sme dňa 08.06. 2020 zverejnili nové dokumenty. Dokumenty nájdete v sekcií: Úradná tabuľa  
22.05.2020 13:37
Ak rodič po otvorení škôl a škôlok pokračuje v OČR, nepodáva novú žiadosť, vyplní len upravený formulár Čestného vyhlásenia 22.05.2020 V súvislosti s poslednou novelou zákona o sociálnom poistení a čiastočným otvorením škôlok a škôl od 1. júna 2020 Sociálna poisťovňa uskutočnila zmeny v tlačivách Žiadosť o ošetrovné (nárok uplatnený počas krízovej situácie) a Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné na účely výplaty dávky ošetrovné počas krízovej situácie. Nový formulár Žiadosti o ošetrovné je určený iba tým poistencom, ktorí doteraz počas koronakrízy o dávku pandemické ošetrovné ešte...
11.05.2020 10:32
Na úradnej tabuli v obci ako aj na elektronickej úradnej tabuli webového sídla obce Žihárec sme dňa 11.05. 2020 zverejnili nové dokumenty. Dokumenty nájdete v sekcií: Úradná tabuľa  
30.04.2020 19:13
  Na úradnej tabuli v obci ako aj na elektronickej úradnej tabuli webového sídla obce Žihárec sme dňa 25.02. 2020 zverejnili nové dokumenty.   Dokumenty nájdete v sekcií: Úradná tabuľa    
30.04.2020 18:21
   Obec Neded v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE na funkciu 1. Riaditeľa (-ky) Základnej školy, Neded 964 2. Riaditeľa (-ky) Základnej školy Ágostona Pongrácza s vyučovacím jazykom maďarským, Neded 964 - Pongrácz Ágoston Alapiskola, Negyed 964      VÝBEROVÉ KONANIE.pdf   
21.04.2020 12:15
   Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia       
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Aktuality

V tejto rubrike nie sú žiadne články.

Kontakt

Obec Žihárec č. 599
Žihárec
92583
+421 31 77 98 201 obecziharec@mail.t-com.sk